OPŁATEK RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

W niedzielę Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019 roku, która kończy okres Bożego Narodzenia wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz 12-ej w Katedrze, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Marian Rojek pasterz diecezji. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń. …

DOROCZNE DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

W dniu 5 stycznia w wigilię Święta Objawienia Pańskiego potocznie zwanego Świętem Trzech Króli  odbyło się w Łabuniach w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez  Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi doroczne diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej. Wspólne świętowanie  w duchu wspólnotowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Świta proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra …