Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

W dniach 8-10 marca ośmio osobowa grupa przedstawicieli diecezjalnej Akcji Katolickiej z parafii Katedralnej i Św. Krzyża w Zamościu oraz parafii w Łaszczowie i Jarosławcu uczestniczyła w ogólnopolskich rekolekcjach dla liderów Akcji Katolickiej w Starym Sączu organizowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Hasłem tych ćwiczeń duchowych była parafraza słów wypowiedzianych przez Świętego Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny …