Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W poniedziałek 23 września w klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach odbyło się uroczyste poświęcenie i oficjalne otwarcie izby pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który wygłosił okolicznościową homilię oraz dokonał aktu poświęcenia. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele rodzin Starowieyskich i Szeptyckich, zaproszeni kapłani na czele z ks. proboszczem z Łaszczowa Krzysztofem Świtą diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej, przedstawiciele obecnych i poprzednich władz samorządowych – Gminy Łabunie i Powiatu Zamość, przedstawiciele wykonawcy i konserwatora zabytków, członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji i mieszkańcy Łabuńskiej Parafii.

Poświęcenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W dniu 23 września 2019r. w klasztorze Sióstr FMM przy ulicy Parkowej 33 w Łabuniach odbędzie się uroczystość poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego o godzinie 10.30 po zakończeniu, której nastąpi akt poświęcenia. W imieniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Gminy Łabunie zapraszam członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu związanym z osobą naszego patrona.

Andrzej Juszczak Prezes Zarządu DIAK