WIELKANOC 2021

Alleluja!!!

Wkrótce przeżyjemy Triduum Paschalne – Pamiątkę Męki,

Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na ten święty czas życzymy

głębokiej refleksji nad faktem, że Chrystus podjął swoją Mękę

 za każdego z nas bez wyjątku i że każdy osobiście został odkupiony mocą Jego Krwi,

 a także pełnego doświadczenia radości owego jedynego w historii wydarzenia

 – Poranka Zmartwychwstania.

Przede wszystkim zaś życzymy niezłomnej wiary, że my kiedyś również zmartwychwstaniemy.

Z  modlitwą i wielkanocnym pozdrowieniem

       Ks. Krzysztof Świta                              Andrzej Juszczak

    Diecezjalny Asystent AK                     Prezes Zarządu DIAK

WIELKI CZWARTEK – DZIEŃ KAPŁAŃSKI

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  Dzień, w którym w sposób szczególny uświadamiamy sobie jak wiele w naszym życiu zależy od kapłanów, jacy są dla nas ważni i ile im zawdzięczamy.

Dlatego w sposób szczególny właśnie tego dnia na ręce pasterza naszej diecezji księdza Biskupa Mariana Rojka kierujemy do wszystkich kapłanów w niej pracujących a w sposób szczególny księży asystentów Akcji Katolickiej nasze myśli, podziękowania i życzenia.

Dziękujemy za posługę w naszych wspólnotach parafialnych i Akcji Katolickiej, za każdy dzień pracy duszpasterskiej, za sprawowane Eucharystie kiedy przez Wasze ręce dokonuje się bezkrwawa ofiara odkupienia, za sakramenty, których nam udzielacie, za to że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożym.

 Życzymy, aby na kapłańskiej drodze towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał i któremu oddaliście swoje życie.

Niech Duch Boży mieszka w Waszych sercach i nie pozwoli Wam nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze. Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie, szczególnie wtedy kiedy jest Wam ciężko został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

W imieniu członków i sympatyków diecezjalnej Akcji Katolickiej

Andrzej Juszczak

Prezes Zarządu DIAK