Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

W dniach 8-10 marca ośmio osobowa grupa przedstawicieli diecezjalnej Akcji Katolickiej z parafii Katedralnej i Św. Krzyża w Zamościu oraz parafii w Łaszczowie i Jarosławcu uczestniczyła w ogólnopolskich rekolekcjach dla liderów Akcji Katolickiej w Starym Sączu organizowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Hasłem tych ćwiczeń duchowych była parafraza słów wypowiedzianych przez Świętego Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny – „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej”.  Podczas trzech dni trwania rekolekcji ks. Jan Bartoszek diecezjalny Asystent AK w diecezji Tarnowskiej przybliżył nam poszczególne dary Ducha Świętego poprzez pokazanie ich ważnej roli i znaczenia w życiu każdego chrześcijanina. Pisze o nich w Liście do Galatów (Ga, 5, 16-26) Św. Paweł, a są nimi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.