BOŻE NARODZENIE – ŻYCZENIA

Kończący się rok 2020 jest dla nas członków Akcji Katolickiej rokiem szczególnym z uwagi na przypadający w miesiącu grudniu jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Wszelkie owoce jakie były i są naszym udziałem z racji formacji i działalności w stowarzyszeniu w minionym ćwierćwieczu składamy w darze przychodzącemu na świat naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

Przeżywając tę najwspanialszą tajemnicę Bożego Narodzenia życzymy by On był drogowskazem na drogach naszego życia: w rodzinie, w pracy oraz w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej. Niech Boża Dziecina dodaje nam sił i wytrwałości byśmy mogli stać się darem dla Boga i drugiego człowieka.

Życzymy także pomyślności i pokoju w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Ks.Krzysztof Świta                                                       Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                          Prezes Zarządu DIAK