CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

W tym trudnym i nietypowym czasie dla nas wszystkich, a w sposób szczególny dla nas chrześcijan łączymy się w radości paschalnej wielbiąc zmartwychwstałego Chrystusa. Wierzymy, że mimo obaw, niepewności i zwątpienia jakie są naszym udziałem to do Niego jako Pana życia i śmierci należy ostatnie słowo i Jemu zaufajmy. Zmartwychwstanie przekracza czas i dotyka każdego swoją miłością i miłosierdziem.

Przeżywając radość Świąt Wielkiej Nocy życzymy niech zmartwychwstały nasz Pan będzie  źródłem wciąż nowej nadziei, niech uwalnia nas od wszelkich lęków i niepewności, oraz daje moc i odwagę do podążania drogą naszego powołania. Bądźmy radosnymi świadkami Zmartwychwstałego!
 

  Ks.Krzysztof Świta                                                       Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                          Prezes Zarządu DIAK