Doroczne Rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej

W dniach 4-7 listopada br. zostały zorganizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce rekolekcje dla jej diecezjalnych asystentów. Rekolekcje odbyły się w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W rekolekcjach, w których uczestniczył także Krajowy Asystent Akcji Katolickiej – bp Mirosław Milewski, wzięło udział 17 kapłanów. W program rekolekcji, które prowadził ks. dr hab. Jan Bartoszek z Tarnowa były wpisane konferencje, wspólne modlitwy, nabożeństwa, poznawanie historii Kościoła w Poznaniu, spotkania z abp. Stanisławem Gądeckim, z Prezes KIAK w Polsce i Prezes DIAK w Poznaniu oraz spotkania dyskusyjne na temat działalności Akcji Katolickiej. Centrum rekolekcji każdego dnia była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej.

Aby dobrze móc zatroszczyć się o zbawienie innych najpierw potrzebna jest troska o własne – kapłańskie zbawienie. Trudno, a wręcz niemożliwe byłoby prowadzenie działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej bez odpowiedniej i stałej formacji swojego kapłaństwa. Dlatego ks. Jan wskazując na wielkość kapłaństwa i jego moc przypomniał nam, abyśmy jednocześnie nie zapominali o naszej drodze chrześcijańskiej realizowanej w kapłaństwie. Powołał się tu na słowa św. Augustyna „dla was jestem biskupem, (kapłanem), z wami jestem chrześcijaninem”. Ukazując naturę i misję kapłaństwa służebnego wskazał jak wiele różnych niebezpieczeństw i trudności dotyka dziś kapłaństwa i pracy duszpasterskiej. Przestrzegał nas, że wyniosła postawa, próżna chwała, traktowanie Kościoła jako miejsca zarobku, brak modlitwy i brak troski o różne wymiary duszpasterstwa sprawiają, że szczególnie młode pokolenie trzyma się na odległość od Kościoła, a co bardziej zgorszeni od niego odchodzą. Bez wątpienia fundamentem tych wszystkich problemów, które dotykają dziś kapłanów i ludzi świeckich jest słaba wiara, albo i jej brak. Ona powinna być silna, pełna pokory i prostoty, nacechowana spotkaniem i dialogiem z drugim człowiekiem, a niejednokrotnie i poświęceniem. Parafie potrzebują dziś pasterzy którzy sami są mocni w wierze, po to by mogli innych w tej wierze umacniać. Tylko żywa wiara w kapłaństwie będzie prowadzić do uznania w sobie grzesznika, który nie będzie siebie rozgrzeszał, oraz nie pozwoli aby grzech go przygniatał i niszczył, bowiem, jak zaznaczył rekolekcjonista: „tak jak kapłan się spowiada, tak przeżywa swoje kapłaństwo”. Parafie dziś potrzebują kapłanów dla których celibat jest całkowitym zaangażowaniem w miłość do Jezusa i Jego Ewangelii, kapłanów którzy są gorliwi w pracy duszpasterskiej oraz są zainteresowani działalnością ruchów duszpasterskich ale i codziennym życiem, kłopotami i sukcesami jej członków, po prostu potrzebują ojcowskiej troski.

Niezwykle cennym czasem tych rekolekcji były spotkania, w czasie których wraz abp. Stanisławem Gądeckim Przewodniczącym KEP i bp. Mirosławem Milewskim Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce mogliśmy dyskutować na temat działalności Akcji Katolickiej, problemów i niebezpieczeństw które dotykają Kościoła w Polsce, a także o pilnej potrzebie ewangelizacji szczególnie młodego pokolenia katolików, tak aby nasi parafianie umieli w świetle Ewangelii odczytywać szybko dokonujące się zmiany kulturowe i ideologiczne, które są im dziś mocno narzucane. W tej dyskusji zauważono, że częstym problemem nieangażowania się w życie duszpasterskie osób świeckich jest to, że nie chcą się oni angażować w dzieła które są trwałe i wymagają poświęcenia, a z drugiej strony można zauważyć, że łatwiej kapłanom jest zorganizować jednorazowe wydarzenie w parafii niż prowadzić stałą formację jakiejś grupy, poświęcać im swój czas, pomieszczenia czy nawet fundusze na jej działalność, gdyż pamiętajmy, działalność różnych ruchów i wspólnot w tym Akcji Katolickiej jest przede wszystkim działalnością ewangelizacyjną Kościoła.

Podczas kolejnego spotkania, tym razem z Prezes Akcji Katolickiej w Polsce P. Urszulą Furtak padły z jej strony gorące prośby o zaangażowanie kapłanów w dzieło Akcji Katolickiej, bowiem bez nich stowarzyszenie nie może działać. Przypomnijmy sobie, że Akcja Katolicka jest Stowarzyszeniem, którego jednym z charyzmatów jest współpraca hierarchii kościelnej i duchowieństwa z świeckimi wyznawcami Chrystusa. Tak naprawdę, jeśli duchowieństwo nie jest zainteresowane tworzeniem dzieła, którego jednym z głównych zadań jest formacja duchowa i intelektualna świeckich, która to ma dopiero w dalszym etapie prowadzić do podejmowania inicjatyw duszpasterskich, to sami świeccy nie są w stanie tego kościelnego dzieła podjąć. P. Prezes zwróciła się także z prośbą o pilne zatwierdzanie diecezjalnych Statutów Akcji Katolickiej oraz poinformowała o czynionych przygotowaniach związanych z beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz o planowanym III. Kongresie Akcji Katolickiej, a także o 25. leciu istnienia Akcji Katolickiej w Polsce. Natomiast w swoim wystąpieniu P. Bogumiła Kania-Łącka Prezes DIAK w Poznaniu zwróciła uwagę na konieczność angażowania w Akcję Katolicką młodego pokolenia parafian, bowiem w wielu parafiach i diecezjach średnia wieku członków Akcji Katolickiej wynosi dużo ponad 60 +.

W trakcie dyskusji z udziałem Krajowego Asystenta mieliśmy okazję dzielenia się sukcesami i trudnościami związanymi z działalnością Akcji Katolickiej w naszych diecezjach. Księża asystenci zauważyli, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której następują zmiany proboszczów w parafiach, w których jest Akcja Katolicka i nowy proboszcz nie chce podjąć się pracy z tym Stowarzyszeniem twierdząc najczęściej że się nie zna na Akcji Katolickiej. Przyjmując parafię, proboszcz przyjmuje jej materialne zasoby, bierze za nie odpowiedzialność, ale w sposób szczególny przyjmuje jej zasoby duchowe i ludzi którzy ją tworzą, a którym nie godzi się zamykać drzwi do pragnienia dojrzewania i umacniania swojej wiary.

Ciekawą częścią rekolekcji była możliwość poznania historii Arcybiskupstwa Poznańskiego sięgającego czasów Mieszka I. Zwiedzając Muzeum Diecezjalne i jego archiwum mogliśmy zobaczyć np. oryginalne XII i XIII wieczne bulle papieskie, dokumenty kardynalskie, biskupie i królewskie, a wśród nich także ówczesną encyklopedię. Niezwykle ciekawą i bogatą w historię jest Bazylika Archikatedralna, sięga ona bowiem czasów chrztu Polski i bpa Jordana. Uwagę przykuła tam tzw. Złota Kaplica, w której znajdują się nagrobki pierwszych władców Polski Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz podziemia, w których znajdują się relikty pierwszej na ziemiach polskich katedry wraz kryptą z grobowcami biskupów.

Św. Wojciechu, św. Janie Pawle II i bł. Stanisławie Starowieyski wypraszajcie potrzebne łaski dla członków Akcji Katolickiej, ich rodzin i ich wspólnot parafialnych oraz kapłanów zaangażowanych w to kościelne dzieło. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.

ks. Krzysztof Świta asystent kościelny Akcji Katolickiej