Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Łaszczowie

W dniu 28 maja 2022r po długiej pandemicznej przerwie przeżywaliśmy diecezjalny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej w Łaszczowie w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Przyjechaliśmy z Parafialnych Oddziałów AK: z Zamościa -z parafii Katedralnej oraz z parafii Świętego Krzyża, Tomaszowa Lub., Wielączy, Jarosławca, Podhorzec i Łaszczowa. Nasze spotkanie rozpoczęła wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem gospodarza spotkania – diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej i jednocześnie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Świty. Modlitwa miała charakter dziękczynno-błagalny a także indywidualnej kontemplacji będącej osobistą relacją z Jezusem.
Po tych duchowych przeżyciach wysłuchaliśmy konferencji ks. Grzegorza Rebizanta o roli parafii w Kościele, a która obejmowała wątki z Jego pracy doktorskiej. Między innymi Ks. Grzegorz przybliżył nam zagadnienia z watykańskiej instrukcji z 2020r. zatytułowanej „Duszpasterskie nawrócenie parafii”. Wybrzmiała prawda o tym ,że parafia jest naszym duchowym domem,tu mamy się czuć „jak u siebie” i to jest dzieło każdego z nas osobno i wszystkich razem.
Głównym wydarzeniem Dnia Skupienia była Msza Św., którą celebrował i kazanie wygłosił nasz Diecezjalny Asystent ks. K. Świta. Poprzez czytanie, śpiew psalmu i modlitwę powszechną wzięliśmy czynny udział w przebiegu liturgii. Kazanie przybliżyło nam postać Stanisława Wyszyńskiego – ojca bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – człowieka pokornego, który jesień swojego życia widział jako wspomaganie swojego syna: ”żyję po to aby się modlić za Ciebie, żebyś rzetelnie wykonywał swoje obowiązki.” Wiedząc, że najważniejszym środkiem ewangelizacji jest dawanie świadectwa to jako ludzie wierzący i członkowie Akcji Katolickiej na nowo zostaliśmy wezwani do dalszego życia wiarą. Na zakończenie Mszy Św. ks. Asystent zwrócił uwagę na fakt, że właśnie dzisiejszy nasz wspólnotowy udział oraz zaangażowanie w Eucharystii i przyjęcie przez wszystkich uczestników komunii stanowi dla osób poszukujących Boga świadectwo naszej wiary i zaufania Panu Bogu.
Agapa na plebanii – strawa dla ciała jak zwykle z najwyższym kunsztem kulinarnym dopełniła całości tego niezwykłego spotkania.
W tym dniu zostaliśmy umocnieni Duchem, nakarmieni Słowem i Ciałem Pańskim, obdarowani sobą nawzajem i posłani do swoich środowisk.


Króluj nam Chryste-!
Elżbieta Jarońska

Galeria