Dzień skupienia z naszym patronem w Łabuniach

Pamiątkowe zdjęcie przy grobie Błogosławionego.

Idea zorganizowania dnia skupienia po uroczystości poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego powstała z inicjatywy grupy osób z panią prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Katedralnej w Zamościu uczestniczących w tym wyjątkowym wydarzeniu. Do wspólnego udziału w tym spotkaniu formacyjnym zaproszono także Parafialny Oddział z Jarosławca wraz z jego Parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej ks. proboszczem Wiesławem Knap by jednocześnie wspólnie się integrować. Przeżywanie tego świętego czasu rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem proboszcza parafii Katedralnej i jednocześnie Parafialnego Asystenta Akcji Katolickiej ks. Roberta Strusa, który po zakończonej Eucharystii wygłosił nam konferencję na temat roli osób świeckich w Kościele. Kolejnym punktem naszego programu było zwiedzanie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego, której uroczystego poświęcenia w dniu 23 września bieżącego roku dokonał ks. bp Mariusz Leszczyński. Zwiedzanie odbyło się z udziałem siostry FMM Ireny Murawskiej głównej inicjatorki jej powstania. W trakcie zwiedzania mogliśmy poznać historię klasztoru w powiązaniu z rodami Szeptyckich i Starowieyskich oraz zgromadzenia sióstr FMM jak też historię życia i działalności naszego Patrona. Następnie po nabraniu sił fizycznych w trakcie posiłku przygotowanego przez siostry udaliśmy się do grobu bł. Stanisława Starowieyskiego. Czas przejścia wykorzystaliśmy by rozważać i odmówić część pierwszą różańca – tajemnice radosne. Nawiedzeniem grobu gdzie spoczywają prochy błogosławionego i wspólną modlitwą za zmarłych pochowanych na cmentarzu klasztornym zakończyliśmy nasz dzień skupienia ubogaceni przeżyciami duchowymi tego szczególnego miejsca naszej diecezji.

A. Juszczak