Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Akcja Katolicka w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  została powołana  dekretem z dnia 14 grudnia 1995r. przez ówczesnego biskupa ordynariusza Jana Śrutwę. Z tej okazji trwając w roku jubileuszu 25-lecia w dniu 1 maja bieżącego roku  była sprawowana w zamojskiej katedrze uroczysta Masza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Rojka. Ze względu na panujące obostrzenia w uroczystości uczestniczyli nieliczni członkowie stowarzyszenia reprezentujący następujące Parafialne Oddziały: z Zamościa z parafii Katedralnej i Świętego Krzyża, z Tomaszowa Lubelskiego z parafii Zwiastowania NMP i Najświętszego Serca Jezusa, z Biłgoraja z parafii Św. Jerzego, z Łaszczowa, Wielączy, Starego Dzikowa i Jarosławca.

W koncelebrze uczestniczyli księża Asystenci Parafialni Akcji Katolickiej w raz z księdzem Krzysztofem Świtą Asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej, który na początku Eucharystii przedstawił intencje w jakich jest ona sprawowana. Wśród intencji były te dziękczynne, za księży biskupów, księży asystentów, osoby świeckie-członków stowarzyszenia w tym ich zaangażowanie, świadectwo wiary i ofiarność. Obok intencji dziękczynnych chcieliśmy przeprosić Pana Boga  za wszystko to co było niedoskonałe w naszej działalności i w życiu osobistym oraz prosić o dalszy jej rozwój w diecezji  i uświęcenie jej członków i asystentów.

Na początku Mszy Św. ksiądz biskup zwracając uwagę na okoliczności naszego zgromadzenia eucharystycznego powiedział, że świętujemy nasz Jubileusz w dniu 1 maja we wspomnienie Św. Józefa i jednocześnie w pierwszą sobotę miesiąca poświęconą czci Matce Bożej. Nawiązując do tych faktów i zestawiając je z treścią obrazu z kaliskiego sanktuarium przedstawiającego Jezusa, który jedną ręką trzyma się Św. Józefa, a drugą swej matki Maryi stwierdził, że również Akcja Katolicka w dniu dzisiejszym także jedną ręką chwyta się Św. Józefa, a drugą Najświętszej Maryi Panny.

W wygłoszonej homilii ksiądz biskup ordynariusz podkreślił dwie cnoty wiarę i nadzieję tak niezmiernie ważne i aktualne dla obecnego kryzysu miłości i dobroczynności, których to wartości nie może zabraknąć, szczególnie w obecnym czasie. Jednocześnie wskazał jakie są dzisiaj oczekiwania pozostałych wiernych Kościoła katolickiego od członków Akcji Katolickiej. Oczekują oni „abyście pośród lęków i niepewności tego koronawirusowego świata pokazywali na czym polega owa siła wiary dająca świadomość bezpieczeństwa taki duchowy wewnętrzny pokój serca… byście zawsze dla wszystkich ludzi wierzących i niewierzących byli osobami dającymi żywe świadectwo wiary. By inni patrząc na Was, żyjąc przy Was, z Wami współpracując zostali zaskoczeni Waszym postępowaniem, zostali zawstydzeni Waszą czynną miłością i miłosierdziem, zostali zdziwieni Waszym szacunkiem i czcią dla Pana Boga.” Następnie mówiąc o nadziei powiedział, że „ten świat tęskni za nadzieją, jaką nam daje Chrystus, bo chciałby w miarę bezpiecznej i stabilnej przyszłości. On ma też świadomość tego, że nadzieja wynikająca z wiary prawdziwego członka Akcji Katolickiej owocuje już teraz i obejmuje pracę, odpoczynek, modlitwę, troskę o zbawienie własne oraz drugich.”

W słowach życzeń skierowanych do członków stowarzyszenia na kolejne lata działalności ks. biskup powiedział: „Naszej diecezjalnej Akcji Katolickiej na następne jubileusze życzę mocnej wiary i zdecydowanej nadziei Gdy mówimy o wierze to nie chodzi o jakiś styl myślenia czy wzór któremu się wszyscy podporządkowujemy. Nie, wiara to przede wszystkim rdzeń mojego osobistego związku mojej relacji z Bogiem. Ona – wiara oznacza pozostawać w bezpośredniej bliskości, w zażyłości z Chrystusem, jestem poprzez wiarę dla Boga otwarty, poprzez moją wiarę jestem dla Boga czytelny. W niej głębiej rozumiem to, że Bóg mnie stworzył, że daje mi codzienne istnienie i że daje mi zbawienie. Wierząc Jezusowi Chrystusowi mam przez Niego dostęp do samego Boga Ojca. To związanie z Bogiem w mojej wierze ono mnie dźwiga, jest szczególnie ważne i pomocne dla formacji ludzi Akcji Katolickiej.” 

Srebrny jubileusz  był także okazją do uhonorowania pięciu osób członków diecezjalnej Akcji Katolickiej za ich zaangażowanie i ofiarność w pracy na rzecz stowarzyszenia jak również za ich świadectwo wiary w codziennym życiu na jego różnych płaszczyznach. Jako podziękowanie nagrodzeni: Maria Adryańczyk, Jolanta Niedźwiedzka, Maria Puchalska,  Andrzej Juszczak i Jerzy Żurawicki otrzymali z rąk ks. biskupa Mariana Rojka „medale zasługi za dzieło ewangelizacji”.

Po zakończonej Eucharystii  na zaproszenie księdza proboszcza parafii Katedralnej Roberta Strus odbyło się w pomieszczeniach infułatki spotkanie części przybyłych gości -uczestników uroczystości Jubileuszowych. Ponieważ przeżywamy trudny czas pandemii i nasze świętowanie z tego względu przebiegło z udziałem ograniczonej liczby członków to chcieliśmy podzielić się przemyśleniami i  refleksją podsumowującymi minione ćwierćwiecze działalności Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Jednocześnie nasze uroczystości  w pewien sposób wpisały się w obchody 25-lecia Akcji Katolickiej w Polsce, które miały miejsce w Archikatedrze Warszawskiej w dniu 2 maja 2021r.

Prezes DIAK                                                                              06.05.2021

Andrzej Juszczak

Galeria – Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej