Odpust zupełny w osiemsetną rocznicę Bożego Narodzenia w Greccio

W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyznaczone są następujące kościoły franciszkańskie w których można uzyskać odpust zupełny:

– Horyniec-Zdrój pw. Niepokalanego Poczęcia NMP    

– Hrubieszów pw. św. Stanisława Kostki

– Radecznica pw. św. Antoniego Padewskiego

– Zamość pw. Zwiastowania NMP