Poświęcenie ołtarza ku czci bł. Stanisława Starowieyskiego

W historii parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie w szczególny sposób zapisał się dzień 18 września 2018 roku – Święto św. Stanisława Kostki – z racji uroczystości poświęcenia w kościele ołtarza ku czci błogosławionego Stanisława Starowiejskiego jednego z grona 108 Błogosławionych Męczenników, których do chwały ołtarzy wyniósł Św. Jan Paweł II w czasie siódmej podróży apostolskiej do Ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999r. w Warszawie. Uroczystość rozpoczęło spotkanie Asystentów Akcji Katolickiej w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z biskupem Marianem Rojkiem, proboszczem parafii i jednocześnie Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej Krzysztofem Świta, prezesem DIAK Andrzejem Juszczakiem i przybyłą na tą uroczystość Panią Urszulą Furtak pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.  Następnie ksiądz Zbigniew Kulik pochodzący z parafii Łaszczów i autor książki o męczenniku pt. „Bł. Stanisław Kostka Starowieyski 1895 – 1941, działacz Akcji Katolickiej. Cztery tajemnice zwykłego człowieka” wygłosił referat „Potrzeba reformy rolnictwa w okresie międzywojennym widziana oczyma bł. Stanisława Starowieyskiego”. Głównym punktem przebiegu uroczystości była Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza diecezji z udziałem rzeszy wiernych podczas której ksiądz biskup dokonał poświęcenia bocznego ołtarza bł. Stanisława Starowieyskie­go. Z tej racji, że błogosławiony patronuje diecezjalnej Akcji Katolickiej w święcie uczestniczyli także przedstawiciele Parafialnych Oddziałów z terenu diecezji z Podhorzec, Tomaszowa Lub. z parafii Zwiastowania NMP, Lubaczowa, Jarosławca, Starego Dzikowa, Biłgoraja z parafii Św. Jerzego, parafii Katedralnej z Zamościa oraz przybyli z akcyjną pielgrzymką członkowie AK z Archidiecezji Warszawskiej.

Katolickie Radio Zamość – film z poświęcenia ołtarza


Informacja z uroczystości wraz z galerią na stronie KIAK