WIELKANOC 2021

Alleluja!!!

Wkrótce przeżyjemy Triduum Paschalne – Pamiątkę Męki,

Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na ten święty czas życzymy

głębokiej refleksji nad faktem, że Chrystus podjął swoją Mękę

 za każdego z nas bez wyjątku i że każdy osobiście został odkupiony mocą Jego Krwi,

 a także pełnego doświadczenia radości owego jedynego w historii wydarzenia

 – Poranka Zmartwychwstania.

Przede wszystkim zaś życzymy niezłomnej wiary, że my kiedyś również zmartwychwstaniemy.

Z  modlitwą i wielkanocnym pozdrowieniem

       Ks. Krzysztof Świta                              Andrzej Juszczak

    Diecezjalny Asystent AK                     Prezes Zarządu DIAK