Życzenia z okazji jubileuszu 25 lecia Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wyrażając swoją radość i wdzięczność z okazji 25 rocznicy powołania w naszej diecezji

   Akcji Katolickiej, życzymy jej członkom w tym trudnym dla Kościoła i Polski czasie

   niegasnącego entuzjazmu w dziełach ewangelizacyjnych.

   Niech Matka Odkupiciela wspiera Was w dążeniu do odrodzenia życia według zasad katolickich

   w polskich rodzinach i społeczeństwie dodając sił i zdrowia.

                                                  Rada Ruchów i Stowarzyszeń  Katolickich

                                                  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej