ZAPROSZENIE – ŚWIĘTO PATRONALNE

Serdecznie zapraszamy księży Asystentów, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej w sobotę 25 listopada br. na spotkanie z okazji Święta Patronalnego Akcji Katolickiej, które odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym sióstr FMM w Łabuniach. Głównym punktem spotkania będzie Msza Święta o godz. 13.00, której będzie przewodniczył J.E. ks. bp Mariusz Leszczyński. Po zakończeni Eucharystii wspólna agapa oraz prezentacja albumu jubileuszowego zgromadzenia …

25 lecie święceń kapłańskich księdza Krzysztofa Świty – 7 czerwca 2023r.

Czcigodnemu jubilatowi, Diecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej z okazji 25-lecia święceń prezbiteratu życzymy wszelkich Bożych łask zarówno w pracy duszpasterskiej jak i w życiu osobistym, nieustannego trwania przy Chrystusie oraz ludzkiej życzliwości.

Jednocześnie życząc wielu kolejnych jubileuszy zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.