ZAPROSZENIE

Z okazji Święta Patronalnego Akcji Katolickiej i KSM-u serdecznie zapraszamy księży Asystentów, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej w sobotę 23 listopada br. na godz. 12.00 do Katedry w Zamościu na Mszę Świętą, której będzie przewodniczył  J.E. ks. bp Marian Rojek.                        


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

Doroczne Rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej

W dniach 4-7 listopada br. zostały zorganizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce rekolekcje dla jej diecezjalnych asystentów. Rekolekcje odbyły się w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W rekolekcjach, w których uczestniczył także Krajowy Asystent Akcji Katolickiej – bp Mirosław Milewski, wzięło udział 17 kapłanów. W program rekolekcji, które prowadził ks. dr hab. …

Dzień skupienia z naszym patronem w Łabuniach

Idea zorganizowania dnia skupienia po uroczystości poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego powstała z inicjatywy grupy osób z panią prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Katedralnej w Zamościu uczestniczących w tym wyjątkowym wydarzeniu. Do wspólnego udziału w tym spotkaniu formacyjnym zaproszono także Parafialny Oddział z Jarosławca wraz z jego Parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej ks. proboszczem Wiesławem Knap by jednocześnie …

Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W poniedziałek 23 września w klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach odbyło się uroczyste poświęcenie i oficjalne otwarcie izby pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który wygłosił okolicznościową homilię oraz dokonał aktu poświęcenia. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele rodzin Starowieyskich i Szeptyckich, zaproszeni kapłani na czele z ks. proboszczem z Łaszczowa Krzysztofem Świtą diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej, przedstawiciele obecnych i poprzednich władz samorządowych – Gminy Łabunie i Powiatu Zamość, przedstawiciele wykonawcy i konserwatora zabytków, członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji i mieszkańcy Łabuńskiej Parafii.

Poświęcenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W dniu 23 września 2019r. w klasztorze Sióstr FMM przy ulicy Parkowej 33 w Łabuniach odbędzie się uroczystość poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego o godzinie 10.30 po zakończeniu, której nastąpi akt poświęcenia. W imieniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Gminy Łabunie zapraszam członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu związanym z osobą naszego patrona.

Andrzej Juszczak Prezes Zarządu DIAK