25 lecie święceń kapłańskich księdza Krzysztofa Świty – 7 czerwca 2023r.

Czcigodnemu jubilatowi, Diecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej z okazji 25-lecia święceń prezbiteratu życzymy wszelkich Bożych łask zarówno w pracy duszpasterskiej jak i w życiu osobistym, nieustannego trwania przy Chrystusie oraz ludzkiej życzliwości.

Jednocześnie życząc wielu kolejnych jubileuszy zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.