Akcja Katolicka Szkołą Świętości


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Łaszczowie zaprasza wszystkich na modlitwę i spotkanie.
Modlitwy, kult, spotkania, dyskusje i rozważania nad różnymi drogami świętych i błogosławionych, które uczą nas dróg świętości w naszym życiu codziennym.
Nasze spotkania rozpoczynamy o godz. 17.00 Mszą św. i Nieszporami ku czci bł. Stanisława Starowieyskiego w kościele parafialnym w Łaszczowie.
13 maja 2019 – św. Andrzej Bobola – patron Polski

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

Zmartwychwstanie naszego Pana nadaje sens ludzkiemu życiu i działaniu.

Z tej racji życzymy radości, pokoju i nadziei płynącej z pustego Grobu naszego Pana i Zbawiciela.

Niech wytrwała wiara w Jego zmartwychwstanie umacnia nas w trudzie i radości świadczenia o Nim w codziennym życiu.

Prośmy też by Pan niosący pokój swym Zmartwychwstaniem napełnił prawością serca wszystkich ludzi odpowiedzialnych za losy świata.


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

WIELKI POST

MODLITWA POST JAŁMUŻNA