ZAPROSZENIE

A p o c a l y p t y k o ” – ODKRYWAM KOŚCIÓŁ

Konferencje na podstawie listów do 7. Kościołów Apokalipsy

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej oraz każdego, kto chciałby poznać i odkryć swoje miejsce w Kościele.

Łaszczów – 23 IV 2023 r. – godz. 17.00 – Msza św.

– godz. 18.00 – konferencje prowadzi ks. Tomasz Źwiernik

Kolejne spotkania:

7 V, 11 VI, 10 IX, 22 X, 19 XI 2023 r.

———————————————————

Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

ŻYCZENIA – WIELKANOC 2023

Zmartwychwstanie naszego Pana nadaje sens ludzkiemu życiu i działaniu w każdym jego wymiarze: osobistym, rodzinnym, społecznym czy zawodowym, a zgoda na to byśmy dali się prowadzić Jego miłości sprawia, że jest On obecny w naszej codzienności.

Świętując pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa życzmy Bożej mocy, mądrości i cierpliwego trwania przy Panu w każdym dniu.

Zwycięski Chrystus, który pokonał wszelkie zło i grzech niech umacnia i chroni, niech darzy wszelkimi łaskami, a szczególnie zdrowiem, wytrwałością w przezwyciężaniu trudności, radością oraz pokojem.

Ks. Krzysztof Świta                              Andrzej Juszczak

 Diecezjalny Asystent AK                     Prezes Zarządu DIAK

——————————————————————————————————————————–

link – ŻYCZENIA WIELKANOCNE z KIAK

W OBRONIE DOBREGO IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II

W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, broniąc dobrego imienia św. Jana Pawła II, uznając jego proces kanonizacyjny, zwracamy się z prośbą, aby w Parafialnych Oddziałach Akcji katolickiej na terenie diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w dniu 2 kwietnia, w rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II, zawierzyć Jego wstawiennictwu naszą diecezję, nasze parafie oraz Akcję Katolicką, której jest On patronem śpiewając w naszych wspólnotach pieśń – Barkę oraz odmawiając Litanię do św. Jana Pawła II.