ZAPROSZENIE

A p o c a l y p t y k o ” – ODKRYWAM KOŚCIÓŁ

Konferencje na podstawie listów do 7. Kościołów Apokalipsy

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej oraz każdego, kto chciałby poznać i odkryć swoje miejsce w Kościele.

Łaszczów – 23 IV 2023 r. – godz. 17.00 – Msza św.

– godz. 18.00 – konferencje prowadzi ks. Tomasz Źwiernik

Kolejne spotkania:

7 V, 11 VI, 10 IX, 22 X, 19 XI 2023 r.

———————————————————

Akcja Katolicka Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej