jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej