CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

Zmartwychwstanie naszego Pana nadaje sens ludzkiemu życiu i działaniu.

Z tej racji życzymy radości, pokoju i nadziei płynącej z pustego Grobu naszego Pana i Zbawiciela.

Niech wytrwała wiara w Jego zmartwychwstanie umacnia nas w trudzie i radości świadczenia o Nim w codziennym życiu.

Prośmy też by Pan niosący pokój swym Zmartwychwstaniem napełnił prawością serca wszystkich ludzi odpowiedzialnych za losy świata.


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK