DOROCZNE DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

W dniu 5 stycznia w wigilię Święta Objawienia Pańskiego potocznie zwanego Świętem Trzech Króli  odbyło się w Łabuniach w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez  Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi doroczne diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

Wspólne świętowanie  w duchu wspólnotowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Świta proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie, a w koncelebrze brał udział ks. Wiesław Knap Parafialny Asystent AK i proboszcz parafii NSJ w Jarosławcu. Ks. Krzysztof w wygłoszonej homilii podkreślił, że Syn Boży, który stał się dla nas człowiekiem jest Światłem rozjaśniającym mroki ludzkiego życia. Mroki te ogarniają nas nieustannie z różnych stron i w różnych dziedzinach ludzkiego istnienia. W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie są obecne w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, na płaszczyznach życia społecznego i politycznego, w mediach,  w życiu rodzinnym czy zawodowym. Stąd chrześcijanie poprzez swoje życie powinni być tymi którzy to Światło zaniosą do wszystkich ludzi i do wszystkich miejsc istnienia człowieka.

Po zakończonej Eucharystii  słowa powitania wraz z życzeniami do uczestników spotkania skierował Prezes DIAK. Nawiązując do słów ks. Krzysztofa Świty Diecezjalnego Asystenata AK, że wszyscy którzy przybywali do Betlejem aby oddać cześć Bożej Dziecinie odchodzili przemienieni, życzył zebranym by również to spotkanie opłatkowe przeżywane we wspólnocie Akcji Katolickiej i w blasku Światłości promieniującej z betlejemskiej Groty przemieniało ich życie, dodawało sił do bycia świadkiem Chrystusa. Następnie wzorem lat ubiegłych miała miejsce agapa oraz wspólne śpiewanie kolęd, których słowa stanowią piękny opis wydarzeń związanych z przyjściem Syna Bożego na świat oraz tradycji z nimi związanych.