OPŁATEK RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH


W dniu 5 stycznia w Katedrze zamojskiej odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji zrzeszonych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.   Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie  sobie życzeń poprzedziła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Mariusz Leszczyński. We wstępie do Eucharystii ks. Biskup zwrócił uwagę na wielką różnorodność działających ruchów i stowarzyszeń w diecezji oraz na fakt, że wśród ich istnieją takie których historia sięga czasów sprzed okresu II wojny światowej jak Akcja Katolicka ale są też takie, które powstają współcześnie. Są inspirowane określonymi warunkami i cechują się odmiennymi charyzmatami w porównaniu do tych już funkcjonujących ale razem wpisują się w całokształt funkcjonowania Kościoła.

relacja wraz z galerią Katolickiego Radia Zamość