DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁABUNIACH

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem będącym znakiem Jezusa kultywowany jest głównie w polskiej tradycji i traktowany jest jako dzielenie się z drugim człowiekiem Chrystusowym pokojem, miłością i wzajemnym przebaczeniem. Od kilkunastu lat diecezjalne spotkania opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej oraz księży Asystentów stały się jedną z form działalności i formacji w naszym stowarzyszeniu.

Pomimo przeżytych tak ciepłych i serdecznych spotkań w gronie rodzinnym podczas Świąt Bożego Narodzenia , jako ludzie wierzący widzimy potrzebę by także we wspólnocie Akcji Katolickiej móc radować się z narodzenia Jezusa. Pewną tradycją jest już to, że spotykamy się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr FMM w Łabuniach, to jest miejscu szczególnym dla nas, gdyż związanym z osobą bł. Stanisława Starowieyskiego naszego patrona. Z tej racji w sobotę 7 stycznia zebraliśmy się w dość licznym gronie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów: z Podhorzec, z Tomaszowa Lubelskiego z parafii ZNMP, z Łaszczowa, z Zamościa z parafii Katedralnej i z parafii Świętego Krzyża, z Jarosławca oraz Tarnogrodu.

Po przybyciu uczestników spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą , której przewodniczył ks. Krzysztof Świta diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Z uwagi na to, że był to dzień poprzedzający niedzielę Chrztu Pańskiego ks. Krzysztof na początku eucharystii w ramach aktu pokuty dokonał obrzędu poświęcenia wody i pokropienia wiernych nawiązując do tej tradycji kultywowanej w kościołach w większym stopniu w poprzednich dziesięcioleciach. Natomiast w wygłoszonej homilii nawiązał do relacji Bóg – człowiek i wskazał rzecz najważniejszą w ludzkim życiu jaką jest spotkanie człowieka z Bogiem.

Po zakończonej eucharystii i przeszliśmy do refektarza by kontynuować wspólne świętowanie. Łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń poprzedziło odczytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Syna Bożego w Betlejem i śpiew kolędy. Przygotowana przez siostry FMM agapa pokrzepiła nasze siły fizyczne i to nasze świętowanie uświetniliśmy inną piękną tradycją poprzez wspólnotowy śpiew kolęd. Jak wiadomo ich treści stanowią niejako źródło opisujące historię Bożego przyjścia na ziemię.  W trakcie zakończenia naszego spotkania obecna wśród nas moja mama zaśpiewała wszystkim życzenia jakie kiedyś śpiewali wraz z chórem parafialnym  w okresie Bożonarodzeniowym:   

Wesołych Świąt życzymy Wam,

U wielkich miast, u chatek bram.

I Wam z salonów wygodnych jasnych

I Wam z izdebek wilgotnych ciasnych

I Wam co w trudzie pędzicie życie,

Wam co za krajem srodze tęsknicie.

Wszystkim Wam ślemy szczere życzenia,

Niech Bóg w radości smutki przemienia,

Niech się rozjaśnią zbolałe czoła

Gdy huczne Gloria zabrzmi dokoła.

Po ich wysłuchaniu ks. Krzysztof Świta zaproponował aby spróbować odnaleźć takie zapomniane treści związane ze Świętami Bożego Narodzenia tworzące dorobek dziedzictwa kulturowego lokalnych społeczności.

Prezes DIAK Andrzej Juszczak

Galeria zdjęć