CHRYSTUS KRÓLEM NASZYCH SERC

Diecezjalne obchody Święta Patronalnego Akcji Katolickiej w bieżącym roku miały miejsce w Łabuniach w Domu Rekolekcyjnym Sióstr FMM.

ZDJĘCIA