BOŻE NARODZENIE – ŻYCZENIA

Kończący się rok 2020 jest dla nas członków Akcji Katolickiej rokiem szczególnym z uwagi na przypadający w miesiącu grudniu jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Wszelkie owoce jakie były i są naszym udziałem z racji formacji i działalności w stowarzyszeniu w minionym ćwierćwieczu składamy w darze przychodzącemu na świat naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.

Przeżywając tę najwspanialszą tajemnicę Bożego Narodzenia życzymy by On był drogowskazem na drogach naszego życia: w rodzinie, w pracy oraz w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej. Niech Boża Dziecina dodaje nam sił i wytrwałości byśmy mogli stać się darem dla Boga i drugiego człowieka.

Życzymy także pomyślności i pokoju w nadchodzącym Nowym 2021 Roku.

Ks.Krzysztof Świta                                                       Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                          Prezes Zarządu DIAK

MSZA ŚW.

Informuję, że 12 grudnia (sobota) o godz. 18 została zamówiona od Akcji Katolickiej Msza Święta w intencji zmarłego Bronisława Świty ojca ks. Krzysztofa Świty Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. A. Juszczak

Jubileusz 80-tych urodzin J.E. Ks. Biskupa Prof. Jana Śrutwy

W nadchodzącym tygodniu tj. 1 grudnia przypada 80-ta rocznica urodzin Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. Jana Śrutwy – Biskupa Seniora Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

  Z tej okazji w imieniu diecezjalnej Akcji Katolickiej pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wielkie zaufanie zarówno w stosunku do osób świeckich członków Akcji Katolickiej jak i księży Asystentów Akcji Katolickiej jakim zostaliśmy obdarowani z faktu erygowania naszego stowarzyszenia przez czcigodnego Księdza Biskupa-Jubilata dekretem z dnia 14 grudnia 1995 roku.

Jednocześnie życzymy, aby dobry Bóg obdarzał nieustannie Jego Ekscelencję wszelkimi potrzebnymi łaskami, radością, pokojem i dodawał sił na kolejne lata pracy duszpasterskiej.

Z pamięcią w modlitwie

Ks.Krzysztof Świta                                              Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                    Prezes Zarządu DIAK

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ – relacja z uroczystości

Życzenia z okazji jubileuszu 25 lecia Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wyrażając swoją radość i wdzięczność z okazji 25 rocznicy powołania w naszej diecezji

   Akcji Katolickiej, życzymy jej członkom w tym trudnym dla Kościoła i Polski czasie

   niegasnącego entuzjazmu w dziełach ewangelizacyjnych.

   Niech Matka Odkupiciela wspiera Was w dążeniu do odrodzenia życia według zasad katolickich

   w polskich rodzinach i społeczeństwie dodając sił i zdrowia.

                                                  Rada Ruchów i Stowarzyszeń  Katolickich

                                                  Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej