Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! Święto Patronalne Akcji Katolickiej.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego powracamy do obrazu króla. Tego dnia cała społeczność Akcji Katolickiej w sposób szczególny wypowiada słowa odnowienia i uznania, że Jezus Chrystus Król Wszechświata jest naszym królem, moim i twoim. Wiemy o tym i w pełni to przyjmujemy, choć Chrystus chce królować czasem w sposób bardzo daleki od naszych, ludzkich wyobrażeń.

Ten świąteczny czas dla nas skupionych w Akcji Katolickiej to doskonała okazja by podziękować naszym bezpośrednim Księżom Asystentom parafialnym i diecezjalnym, że to Chrystusowe panowanie pomagają nam zrozumieć i kierują nasze zamierzenia na odpowiednie ścieżki.

Nasz Król to ktoś, kto jednoczy wokół siebie, jest z jednej strony kimś zwyczajnym, a z drugiej wyjątkowym pasterzem, który troszczy się o swój lud. Dlatego, też z serca dziękuję Asystentowi Krajowemu i wszystkim Pasterzom naszych diecezji za jednoczenie nas wokół Kościołów lokalnych i całego Kościoła w naszej Ojczyźnie. Kościoła, który tworzą wszyscy, którzy zostali do niego włączeni przez Chrzest św. Wielu jednak brakuje w jego centrum. Zachęcam, wykorzystujmy wszystkie nasze zdolności, talenty i środki, by czynić dobro. By przez nie inni, którzy się zagubili lub którym nikt nie powiedział o Chrystusie zobaczyli go w nas. To szczególne zadanie, jakie ma do spełnienia Akcja Katolicka.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papież ten w sposób szczególny zauważył potrzebę strukturalnego zjednoczenia ludzi świeckich w urzędzie Kościoła. Jemu zawdzięczamy rozwój Akcji Katolickiej.  Z jego woli pięć lat później powołana zostaje Akcja Katolicka w Polsce.

Z serca życzę by Chrystus królował w naszej Ojczyźnie ze swoją prawdą. Byśmy tę prawdę od Niego czerpali i przyjmowali. Niech Jego natchnienie naszej wolnej woli zapala nas do najszlachetniejszych rzeczy.

Z wielką wiarą i miłością wołajmy: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2019 roku

ZAPROSZENIE

Z okazji Święta Patronalnego Akcji Katolickiej i KSM-u serdecznie zapraszamy księży Asystentów, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej w sobotę 23 listopada br. na godz. 12.00 do Katedry w Zamościu na Mszę Świętą, której będzie przewodniczył  J.E. ks. bp Marian Rojek.                        


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W poniedziałek 23 września w klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach odbyło się uroczyste poświęcenie i oficjalne otwarcie izby pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który wygłosił okolicznościową homilię oraz dokonał aktu poświęcenia. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele rodzin Starowieyskich i Szeptyckich, zaproszeni kapłani na czele z ks. proboszczem z Łaszczowa Krzysztofem Świtą diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej, przedstawiciele obecnych i poprzednich władz samorządowych – Gminy Łabunie i Powiatu Zamość, przedstawiciele wykonawcy i konserwatora zabytków, członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji i mieszkańcy Łabuńskiej Parafii.

Poświęcenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W dniu 23 września 2019r. w klasztorze Sióstr FMM przy ulicy Parkowej 33 w Łabuniach odbędzie się uroczystość poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego o godzinie 10.30 po zakończeniu, której nastąpi akt poświęcenia. W imieniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Gminy Łabunie zapraszam członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu związanym z osobą naszego patrona.

Andrzej Juszczak Prezes Zarządu DIAK