CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

W tym trudnym i nietypowym czasie dla nas wszystkich, a w sposób szczególny dla nas chrześcijan łączymy się w radości paschalnej wielbiąc zmartwychwstałego Chrystusa. Wierzymy, że mimo obaw, niepewności i zwątpienia jakie są naszym udziałem to do Niego jako Pana życia i śmierci należy ostatnie słowo i Jemu zaufajmy. Zmartwychwstanie przekracza czas i dotyka każdego swoją miłością i miłosierdziem.

Przeżywając radość Świąt Wielkiej Nocy życzymy niech zmartwychwstały nasz Pan będzie  źródłem wciąż nowej nadziei, niech uwalnia nas od wszelkich lęków i niepewności, oraz daje moc i odwagę do podążania drogą naszego powołania. Bądźmy radosnymi świadkami Zmartwychwstałego!
 

  Ks.Krzysztof Świta                                                       Andrzej Juszczak
Diecezjalny Asystent AK                                          Prezes Zarządu DIAK

Modlitwa Akcji Katolickiej w Polsce w intencji ustania pandemii „24 – godzinny różaniec w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego”

Serdecznie zachęcam wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce do włączenia się w całodobową modlitwę różańcową w najbliższą środę 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Módlmy się wspólnie razem na różańcu, by za przyczyną Maryi Uzdrowienia Chorych, Miłosierny Bóg oddalił od nas szerzącą się pandemię. Z serca zachęcam, by każdy członek Akcji Katolickiej, w ten maryjny, szczególny dzień odmówił część radosną różańca.
W modlitwie pamiętajmy także z wdzięcznością o wszystkich, którzy kompetentnie i z narażeniem własnego życia stają w pierwszym szeregu zmagań z wirusem i jego skutkami: lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, sanitariuszach, pracownikach inspekcji sanitarnych i ochrony zdrowia oraz farmaceutach, a także władzach porządkowych i tym osobach życia publicznego, które z oddaniem służą dobru wspólnemu.
Niech nasza szczególna pamięć modlitewna biegnie do Rzymu i Stolicy Świętej, z którą Polacy zawsze żyli w serdecznej jedności, a przede wszystkim do umiłowanego Ojca Świętego Franciszka, aby Bóg, przez wstawiennictwo Maryi – Salus Populi Romani, roztoczył nad całym światem swoją szczególną pomoc i pozwolił wszystkim wyznawcom Chrystusa przygotować się i głęboko przeżyć nadchodzące Święta Paschalne.
Jak nauczał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, „zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej”, za Jej przyczyną prośmy Pana o „miłosierdzie dla nas i całego świata”.


Bp Mirosław Milewski,
Krajowy Asystent AK w Polsce

OPŁATEK RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH


W dniu 5 stycznia w Katedrze zamojskiej odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji zrzeszonych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.   Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie  sobie życzeń poprzedziła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Mariusz Leszczyński. We wstępie do Eucharystii ks. Biskup zwrócił uwagę na wielką różnorodność działających ruchów i stowarzyszeń w diecezji oraz na fakt, że wśród ich istnieją takie których historia sięga czasów sprzed okresu II wojny światowej jak Akcja Katolicka ale są też takie, które powstają współcześnie. Są inspirowane określonymi warunkami i cechują się odmiennymi charyzmatami w porównaniu do tych już funkcjonujących ale razem wpisują się w całokształt funkcjonowania Kościoła.

relacja wraz z galerią Katolickiego Radia Zamość