WIELKI POST

MODLITWA POST JAŁMUŻNA

Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

W dniach 8-10 marca ośmio osobowa grupa przedstawicieli diecezjalnej Akcji Katolickiej z parafii Katedralnej i Św. Krzyża w Zamościu oraz parafii w Łaszczowie i Jarosławcu uczestniczyła w ogólnopolskich rekolekcjach dla liderów Akcji Katolickiej w Starym Sączu organizowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Hasłem tych ćwiczeń duchowych była parafraza słów wypowiedzianych przez Świętego Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny …

OPŁATEK RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

W niedzielę Chrztu Pańskiego 13 stycznia 2019 roku, która kończy okres Bożego Narodzenia wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz 12-ej w Katedrze, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Marian Rojek pasterz diecezji. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń. …

DOROCZNE DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

W dniu 5 stycznia w wigilię Święta Objawienia Pańskiego potocznie zwanego Świętem Trzech Króli  odbyło się w Łabuniach w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez  Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi doroczne diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej. Wspólne świętowanie  w duchu wspólnotowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Świta proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra …

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE


W najbliższych dniach będziemy po raz kolejny pochylać się nad Tajemnicą Wcielenia, oddając hołd Jezusowi położonemu w betlejemskim żłobie.
Z tej okazji pragniemy życzyć, abyśmy pamiętali, że ten sam Bóg,
który wcielił się w ludzkie ciało, codziennie na nowo staje się Ciałem w Eucharystii.
Niech wiara w przychodzącego na świat Syna Bożego będzie dla nas siłą w realizacji powołania do świętości, a płynące z Eucharystii łaska i pokój niech napełnią nasze serca.
Życzymy aby czas Bożego Narodzenia był pełen wzajemnej dobroci, życzliwości i otwartości.
Niech będzie czasem przemiany naszych serc i bardziej zdecydowanego otwarcia się na Bożą łaskę.

                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK