Poświęcenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego

W dniu 23 września 2019r. w klasztorze Sióstr FMM przy ulicy Parkowej 33 w Łabuniach odbędzie się uroczystość poświęcenia Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego o godzinie 10.30 po zakończeniu, której nastąpi akt poświęcenia. W imieniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Gminy Łabunie zapraszam członków i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w tym wydarzeniu związanym z osobą naszego patrona.

Andrzej Juszczak Prezes Zarządu DIAK

Akcja Katolicka Szkołą Świętości


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Łaszczowie zaprasza wszystkich na modlitwę i spotkanie.
Modlitwy, kult, spotkania, dyskusje i rozważania nad różnymi drogami świętych i błogosławionych, które uczą nas dróg świętości w naszym życiu codziennym.
Nasze spotkania rozpoczynamy o godz. 17.00 Mszą św. i Nieszporami ku czci bł. Stanisława Starowieyskiego w kościele parafialnym w Łaszczowie.
13 maja 2019 – św. Andrzej Bobola – patron Polski

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

Zmartwychwstanie naszego Pana nadaje sens ludzkiemu życiu i działaniu.

Z tej racji życzymy radości, pokoju i nadziei płynącej z pustego Grobu naszego Pana i Zbawiciela.

Niech wytrwała wiara w Jego zmartwychwstanie umacnia nas w trudzie i radości świadczenia o Nim w codziennym życiu.

Prośmy też by Pan niosący pokój swym Zmartwychwstaniem napełnił prawością serca wszystkich ludzi odpowiedzialnych za losy świata.


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK