OPŁATEK RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH


W dniu 5 stycznia w Katedrze zamojskiej odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji zrzeszonych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.   Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie  sobie życzeń poprzedziła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Mariusz Leszczyński. We wstępie do Eucharystii ks. Biskup zwrócił uwagę na wielką różnorodność działających ruchów i stowarzyszeń w diecezji oraz na fakt, że wśród ich istnieją takie których historia sięga czasów sprzed okresu II wojny światowej jak Akcja Katolicka ale są też takie, które powstają współcześnie. Są inspirowane określonymi warunkami i cechują się odmiennymi charyzmatami w porównaniu do tych już funkcjonujących ale razem wpisują się w całokształt funkcjonowania Kościoła.

relacja wraz z galerią Katolickiego Radia Zamość

W DUCHU TRADYCJI ŚPIEWU KOLĘD

W dniu 4 stycznia w Łabuniach w domu rekolekcyjnym sióstr FMM odbyło się doroczne diecezjalne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej oraz księży Asystentów. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył nasz Asystent Diecezjalny ks. Krzysztof Świta proboszcz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie. W wygłoszonym kazaniu ks. Asystent nawiązał do sakramentu Eucharystii jej znaczenia dla nas …

SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

Serdecznie zapraszamy księży Asystentów, wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej pragnących przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia świąteczne, na spotkanie w dniu 4 stycznia 2020r. (sobota) w Domu Rekolekcyjnym sióstr FMM w Łabuniach.

 Wspólne Świętowanie rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 13.00.

Po Mszy Św. spotkanie opłatkowe i tradycyjne wspólne kolędowanie.

 


                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

ŻYCZENIA – BOŻE NARODZENIE

Przez czas adwentowego przygotowania przybliżamy się do przeżywania najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie w tę Świętą Noc, w betlejemskiej stajence, ponad 2 tysiące lat temu Bóg stał się człowiekiem pokazując, że prawdziwa godność człowieka rodzi się z przyjęcia Narodzenia Syna Bożego. Pozwólmy, więc narodzić się Zbawicielowi w naszych sercach. Doświadczenie tego Narodzenia niech pomaga nam w codziennym odkrywaniu Jezusa w spotykanych ludziach.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Narodzony w Betlejem pozostał z nami już na zawsze, niechaj Swoją Miłością dotyka naszego sumienia, abyśmy ogrzawszy swe serca w płomieniu Gwiazdy znad Stajenki mogli być gotowymi do przyjścia z pomocą potrzebującemu człowiekowi. Wszystkim, którzy tworzą wigilijną wspólnotę stołu, życzymy wiele łask i Błogosławieństwa Bożej Dzieciny na Nowy 2020 rok.

                  Ks.Krzysztof Świta                                                                    Andrzej Juszczak
                 Diecezjalny Asystent AK                                                           Prezes Zarządu DIAK 

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! Święto Patronalne Akcji Katolickiej.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego powracamy do obrazu króla. Tego dnia cała społeczność Akcji Katolickiej w sposób szczególny wypowiada słowa odnowienia i uznania, że Jezus Chrystus Król Wszechświata jest naszym królem, moim i twoim. Wiemy o tym i w pełni to przyjmujemy, choć Chrystus chce królować czasem w sposób bardzo daleki od naszych, ludzkich wyobrażeń.

Ten świąteczny czas dla nas skupionych w Akcji Katolickiej to doskonała okazja by podziękować naszym bezpośrednim Księżom Asystentom parafialnym i diecezjalnym, że to Chrystusowe panowanie pomagają nam zrozumieć i kierują nasze zamierzenia na odpowiednie ścieżki.

Nasz Król to ktoś, kto jednoczy wokół siebie, jest z jednej strony kimś zwyczajnym, a z drugiej wyjątkowym pasterzem, który troszczy się o swój lud. Dlatego, też z serca dziękuję Asystentowi Krajowemu i wszystkim Pasterzom naszych diecezji za jednoczenie nas wokół Kościołów lokalnych i całego Kościoła w naszej Ojczyźnie. Kościoła, który tworzą wszyscy, którzy zostali do niego włączeni przez Chrzest św. Wielu jednak brakuje w jego centrum. Zachęcam, wykorzystujmy wszystkie nasze zdolności, talenty i środki, by czynić dobro. By przez nie inni, którzy się zagubili lub którym nikt nie powiedział o Chrystusie zobaczyli go w nas. To szczególne zadanie, jakie ma do spełnienia Akcja Katolicka.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papież ten w sposób szczególny zauważył potrzebę strukturalnego zjednoczenia ludzi świeckich w urzędzie Kościoła. Jemu zawdzięczamy rozwój Akcji Katolickiej.  Z jego woli pięć lat później powołana zostaje Akcja Katolicka w Polsce.

Z serca życzę by Chrystus królował w naszej Ojczyźnie ze swoją prawdą. Byśmy tę prawdę od Niego czerpali i przyjmowali. Niech Jego natchnienie naszej wolnej woli zapala nas do najszlachetniejszych rzeczy.

Z wielką wiarą i miłością wołajmy: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2019 roku